Delfzijl Repeater Group
Weblog #1 - 10m Repeater ...
Copyright 2008 by
"PE2AWT"
All Rights reserved
 
 
Op zondag 29 oktober 2007 hebben we de eerste experimenten uitgevoerd met het nieuwe 10m relais. ALex, PA3FZW is hiervan de bouwer en had het zendgedeelte hiervan klaar. De ingangsfrequentie zat nog op 23cm, doch de uitgang zat inmiddels op 10m. De volgende fase wordt het ontvangstgedeelte. Hiervoor zal een Lincoln gebruikt gaan worden. Voor de zender wordt gebruik gemaakt van een Handic met een uitgangsvermogen van 0,5 watt. Zender en ontvanger worden middels een speciale link op 23cm gekoppeld.
Het eerste experiment is erg goed verlopen. Ondanks het geringe vermogen van 0,5 watt, een kwartgolf dipool op een hoogte van 2,5 meter boven de grond en gelegen binnen de bebouwing, was het signaal nog goed neembaar op de pier van Oterdum. In eerste instantie ging het signaal tot Heveskes. In de noordelijke richting was er tot Holwierde nog geen probleem, doch vanwege het wegvallen van mijn 23cm verbinding kon ik hier niet verder testen. De signalen op 10m hebben overigens een langzame fading en flutteren lang niet zo extreem als op de hogere frequenties. Wel zijn bomen, bebouwing etc. erg van invloed. Uiteraard is hier alleen sprake van bij de grondgolf. Het experiment heb ik samen met Alex, PA3FWZ en Alphons, PA3GAZ uitgevoerd. Hierbij maakten we gebruik van het 23cm relais in Delfzijl op 1298.400 MHz. Alphons heeft hierbij nog even met 100 watt en een langdraad op 10m getest. Zijn signaalsterkte op de pier van Oterdum was s9 ++. Zelfs met verzwakker was het signaal nog s9 ++. Hierdoor is duidelijk dat het bereik op 10m best nog goed is. Belangrijk voor een repeater op 10m is de ontvanger en een geringe ontvangststoring. Aangezien bijna alle computers hoorbaar zijn op 10m is dit vaak het grootste probleem. Voor de toekomst van het relais zal een storingsvrije opstelling dan ook van het grootste belang zijn.