Delfzijl Repeater Group
Weblog #7 - 10m Repeater ...
Copyright © 2008 by
"PE2AWT"
All Rights reserved
 
Beste lezer,

Binnenkort weer een actuele blog. Zo zijn er thans experimenten gaande met Tone squelch (CTCSS) en de verplaatsing naar een nieuwe ontvangstlokatie. Eerst nog even wat informatie van de afgelopen weken.

Zo heb ik in mijn vorige blog nog een belangrijk detail vergeten te vermelden. We hebben namelijk ook de ontvanger van de repeater nog vervangen. De Lincoln is vervangen door een AOR-2002. Tijdens het experimenteren met een mantelstroomfilter kwamen we er namelijk achter dat de AOR ontvanger beter werkt dan de Lincoln. Zo bedraagt de gevoeligheid van de AOR 0,15 microvolt en is het ruisniveau een stuk lager. Nadat we merkten dat de AOR het goed deed heeft Alex in één avond de zaak omgebouwd.

Op zaterdag 29 maart 2008 hebben we de noodantenne vervangen door een Solarcon, model MAX 2000, 5/8 golf antenne. Hierbij aanwezig waren Chris (PA3BUE), Alphons (PA3GAZ), Alex (PA3FZW), Piet (PA1HPM) en ik zelf (PE2AWT). We moesten hiervoor wederom, middels twee ladders, twee platte daken op. Tijdens het vervangen van de antenne hebben Alex en Chris zich bezig gehouden met de plaatsing van de kast met ontvanger. Gezien de storing van de vorige keer was het echter wel de vraag of dit probleem, met de nieuwe antenne, zou zijn opgelost. Alex had hiervoor de meetzender meegenomen om middels een zwak signaaltje te kijken of de storing nog aanwezig was. Na het plaatsen van de kast en het aansluiten van de antennekabels kon de test beginnen. Hiervoor werd er een zwak signaaltje vanuit de meetzender in de lucht gezet. Vervolgens bleek al gauw dat de storing nog steeds volop aanwezig was. Ook een test met een andere zend/ontvanger (FT-817) gaf hetzelfde resultaat. We zijn hierop met de draagbare zend/ontvanger op pad geweest om de kijken waar nu wel of geen storing was en of er nog een oplossing/alternatief mogelijk zou zijn. Aangezien we direkt geen oplossing hadden kwam Alphons met het idee om de noodantenne op de Kustwegflat, waar ook de 70cm repeater staat, te plaatsen. We hebben vervolgens de kast met ontvanger van de muur geschroefd, antenne uit elkaar gehaald en coaxkabel gehaald. Hierna zijn we naar de flat gegaan en hebben Piet en Alphons de halve golf antenne op 40m hoogte gemonteerd. De antenne stond boven op de liftkooi en kwam hierdoor zelfs nog boven de bliksemafleider uit. In de tussentijd hebben Alex en ik van het uitzicht genoten en de kast met ontvanger aangesloten. Na het aansluiten van de coaxkabel bleek, na een eerste test op de FT-817, dat er een behoorlijk ruisniveau aanwezig was. Echte storingen in de vorm van ratels op piepjes waren er niet, doch de signaalmeter kwam niet onder de signaal 5. Hierna hebben we de repeater aangesloten en Henk, PE1AWT opgeroepen. Alles leek goed te werken, waarna we de flat van 12 hoog hebben verlaten en weer huiswaarts zijn gekeerd. Wel hebben we natuurlijk eerst nog even vanaf de grond de antenne bewonderd. Door de plaatsing aan de voorkant was de antenne erg goed zichtbaar.

Na aankomst thuis konden de experimenten beginnen. Als eerste ging Alex naar Appingedam voor de broodnodige boodschappen. Vanuit Appingedam bleek de ontvangst goed, doch niet zo goed als je van deze hoogte zou verwachten. Als tweede meldde zich Piet, PA1HPM die vanuit Groningen de repeater met 75 watt goed kon bereiken. Met 50 watt was hij nog hoorbaar, doch viel hij in de squelch. Ten derde zijn Alphons en Chris op pad geweest in de richting van de Eemshaven en Scheemda. Hieruit bleek het signaal bij Spijk en Nieuwolda al slechter te worden. Een stukje verder gooide uiteindelijk de hoge squelchdrempel roet in het eten. Hieruit werd duidelijk dat het voordeel van de hoogte teniet werd gedaan door het hoge ruisniveau en de hierdoor hogere squelchdrempel. Tevens ondervonden we storing van een CB station met een hoop nevenfrequenties. Dit alles resulteerde erin dat Alphons en Alex op zondag, 30 maart 2008, de kast met ontvanger weer hebben opgehaald en bij Alphons thuis hebben neergezet. Hier draait de repeater weer storingsvrij.

Op zaterdag 5 april 2008 heb ik samen met Alphons de halve golf antenne van de kustwegflat gehaald. Hierbij hebben we ook nog even een testje gedaan met een kleine mobielantenne. Hieruit bleek dat er gewoon teveel storing en ruis op deze hoogte aanwezig is. Ook wat testjes met de halve golf antenne brachten geen verbetering. Uiteindelijk hebben we alles meegenomen en zijn we richting de dijk bij het Eemshotel gegaan, alwaar we de testjes hebben voortgezet. Dankzij Hilko, PD7DX en Alex, PA3FZW konden we de noodzakelijke testen uitvoeren. Het ging ons met name om de ontvangst en eventuele storing op deze lokatie. Dit bleek in de praktijk goed uit te pakken en de signalen waren over het algemeen iets beter dan via de repeater op zijn huidige lokatie. Dit experiment was met name van belang, daar we eventueel de mogelijkheid krijgen om de antenne in de buurt te plaatsen.

Op zondag 6 april 2008 heeft Alphons een ronde gereden door de provincie. Zijn route ging vanuit Delfzijl richting Scheemda A7, Noordbroek, Lageland, Ruischerbrug, Groningen (oostelijke ringweg), Eemshavenweg en zo weer terug naar Delfzijl. Hij gebruikte nu, i.p.v. de korte mobielantenne, een langere versie van 1,65m lengte. Dit gaf een enorme verbetering en het signaal was via de repeater de hele route tot Ruischerbrug goed neembaar. Na Ruischerbrug viel het signaal definitief weg om op de Eemshavenweg, voorbij de afslag Bedum, weer op te komen. Alphons had op de oostelijke ringweg ook veel moeite om de repeater te ontvangen.

Op de foto’s staat de nieuwe MAX 2000 antenne. Ook zijn er foto’s van de antenne op 40m hoogte.