Delfzijl Repeater Group
Weblog #9 - 10m Repeater ...
Copyright 2008 by
"PE2AWT"
All Rights reserved
 
Met het schrijven van deze blog werkt de repeater inmiddels met een nieuwe ontvanger (Albrecht 485S). Alex, PA3FZW heeft gelijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het CTCSS-printje in een extern doosje te bouwen. Dit maakt het, in geval van een storing, een stuk eenvoudiger om de ontvanger te verwisselen. Tevens heeft Alex de 23cm linktransceivers onderling verwisseld. Dit was noodzakelijk vanwege een audio probleem bij de link-ontvanger. De link-zender is nu aangepast om als ontvanger te dienen.

Op zaterdag 24 mei 2008, omstreeks 10.30 uur, hebben Alex, Alphons, Chris en ikzelf ons verzameld bij het Zeeaquarium voor het plaatsen van de nieuwe 10m ontvanger en een andere link-zender. Na plaatsing van de 10m ontvanger, link-zender en CTCSS werkte alles weer. Alex, PA3FZW heeft hierop de frequentie van de 23cm link-zender gecontroleerd. Volgens de frequentiecounter lag de frequentie 5 kHz te hoog. Een poging om de zender af te regelen lukte niet. Wel bleek plotseling de zender niet meer te werken. Althans bij het opstarten stond er een vreemde frequentie (900 MHz) op het display. Na enkele zweetdruppeltjes lukte het Alex, na een reset, de zender weer aan de loop te krijgen. Hierna heeft hij nog het uitgangsvermogen gemeten. Dit bleek 5 watt op hoog en 1 watt op laag te zijn. De afwijkende frequentie lijkt in de praktijk niet echt een probleem op te leveren. Voorlopig hoeven we hier dan ook niets aan te doen. Dit komt mede daar ook de ontvanger een afwijking heeft (2 kHz) en de automatisch AFC in de ontvanger de frequentie weer bijtrekt.

Na plaatsing zijn we omstreeks 12.30 uur weer vertrokken. Nu konden we eens op de frequentie gaan luisteren. De nieuwe in werkingstelling bleek perfect gepland. Radiogolven weerkaatsen tegen de diverse luchtlagen. Op een hoogte van 90 tot 120 km treedt sporadisch de Es-laag (sporadicE) op. Deze laag was op deze zaterdag volop aanwezig. Dit resulteerde in stations uit o.a. Rusland, Spanje, Italie, Zweden, Finland, Engeland, Ierland, Zwitserland. Vanuit je auto rijdend in Delfzijl even een praatje maken met een mede-amateur in Zwitserland of de Ukraine. Het ging allemaal hartstikke goed en ruisvrij. Zo zijn er die dag vele verbindingen via de repeater gemaakt.

Op woensdag 25 juni 2008 heeft Alex, PA3FZW van de eindtrap alle soldeerverbindingen doorgesoldeerd. Dit bleek noodzakelijk aangezien het signaal van de repeater af en toe terugliep. Ook had de repeater al enige tijd last van krakerij op het signaal. Alex heeft meerdere avonden besteedt aan het zoeken van deze kraakjes in de geluidskaart. Doch achteraf bleek de oorzaak hiervan te liggen in de slechte solderingen van de eindtrap.

Het is nu vrijdag 27 juni 2008 en de repeater werkt zonder problemen. Alex, PA3FZW heeft de repeater nu voorzien van een inschakelvertraging. Hierdoor is het mogelijk om de squelchdrempel te verlagen. De gevoeligheid
van de repeater bedraagt 0,14 microvolt. Zet je de squelchdrempel rond de 0,14 microvolt dan zal de repeater bij de minste of geringste storing al inschakelen. Om dit ongewenste inschakelen te voorkomen is de squelchdrempel op 2 microvolt gezet. De stations die nu doorkomen zijn ook al goed verstaanbaar. Wil je echter optimaal gebruik kunnen maken van de repeater, dan is het noodzakelijk om een zogenaamde subtoon mee te zenden. Deze subtoon heeft een frequentie van 82,5 Hz. Zodra de ontvanger deze toon detecteert, zal de squelch volledig worden uitgeschakeld en maak je volledig gebruik van de 0,14 microvolt ontvanger gevoeligheid. Vooral bij mobiele en portable stations is dit van essentieel belang. Aangezien we echter op 10m ook zeer regelmatig te maken hebben met het eerder genoemde Sporadisch E, blijkt een squelchdrempel van 2 microvolt  toch iets te hoog. Een verlaging van deze drempel betekent echter weer meer storing en ongewenste openingen van de repeater, hetgeen door de luisteraars als zeer irritant wordt ervaren. Aangezien we op 10m, in tegenstelling tot VHF/UHF banden, toch gebruik willen maken van de dynamiek van deze band is het van belang een andere oplossing hiervoor te zoeken. Deze oplossing kan liggen in een inschakelvertraging. De repeater moet dan voor minimaal 2 seconden een signaal ontvangen voor hij open gaat. Op deze manier zal de repeater dus alleen open gaan als er een serieus signaal op de ingangsfrequentie aanwezig is. Inmiddels draait de repeater een maand met de inschakelvertraging en blijkt deze oplossing in de praktijk inmiddels erg goed te werken.

Een volgende stap was verbetering van de linkverbinding. Deze heeft wat last van fading waardoor het signaal van de link af en toe helemaal wegvalt. De signaalsterkte bij de ontvanger is 5 9 ++, doch desondanks valt het signaal af en toe heel kort even weg. Het is nu de bedoeling om ook aan de zendkant een 28 elements richtantenne te plaatsen. Nu is daarvoor een rondstraler in gebruik. Bij het ontvangststation wordt wel een richtantenne gebruikt. Door ook aan de ontvangerkant hiervan gebruik te maken kan het signaal (waarschijnlijk) worden verbeterd.